BANNERHABERLER

6. Olağan Kongre İlanı

Muhterem Üyemiz,


20 Aralık 2019 Cuma günü saat 19,00’da İMH Bahariye Mevlevihane’si Silahtarağa Cad. No: 12 Eyüp-İSTANBUL adresinde aşağıda belirlenen gündemler çerçevesinde, 6. Olağan Kongre yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde kongremiz 04 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 11,00’de, Akşemseddin Mahallesi, Al. Cemil Sakarya Sk. No:3-5, Kat:2 34130 Fatih-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

BESADER Başkanı
Semih ŞENKARDEŞLER

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan teşekkülü/toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana/toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
4. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
6. Dilek ve temenniler,
7. Kapanış.