MİSYON

  • Ülkemizdeki resmi ve özel üniversite ve liselerle yardımlaşarak başarılı Balkanlı öğrencileri Türkiye’de okutmak,
  • Türkiye’de okumakta olan Balkanlı öğrencilere yönelik çalışmalar yaparak, iyi yetişmiş kişiler olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak,
  • Toplumumuzda, Balkanlar ve Türkiye’de okumakta olan Balkanlı öğrenciler konusunda duyarlılık oluşturmak,
  • Balkan ülkelerindeki hedef birliği içinde olduğumuz kurum, kuruluş ve yetkin kişilerle diyaloglarımızı geliştirmek ve Balkanlara yönelik ortak çalışmalar yapmak.