Transhümanizm ve İnsanın-Dünyanın Dönüşümü Semineri

Kampımızda gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizden biri de Transhümanizm konusuydu.

Doç Dr. Ahmet Dağ sunumunda insanın yaşadığı mağduriyeti giderme iddiası içinde bulunan hümanizmin Tanrı-doğa-insan dengesini insan lehinde bozduğunu vurgulayarak katılımcılarımızın dikkatini bu noktaya çekti.

Sunumun ardın oturuma soru-cevap kısmıyla devam edildi.