BESADER

MİSYON

* Ülkemizdeki resmi ve özel üniversite ve liselerle yardımlaşarak başarılı Balkanlı öğrencileri Türkiye’de okutmak,

* Türkiye’de okumakta olan Balkanlı öğrencilere yönelik çalışmalar yaparak, iyi yetişmiş kişiler olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak,

* Toplumumuzda, Balkanlar ve Türkiye’de okumakta olan Balkanlı öğrenciler konusunda duyarlılık oluşturmak,

* Balkan ülkelerindeki hedef birliği içinde olduğumuz kurum, kuruluş ve yetkin kişilerle diyaloglarımızı geliştirmek ve Balkanlara yönelik ortak çalışmalar yapmak.